לימוד קבלה ו'תיקון עולם '

 

רבי עקיבא, מגדולי המקובלים שחיו לפני למעלה מ 2000 שנה, שהיה המורה של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר, לימד את הקוד האתי והמוסרי ביותר שידוע לאדם עד כה: "ואהבת לרעך כמוך", ותיאר אותה כ"שלטון עיקרי בתורה ". יש קשר ישיר וקרוב בין לימוד המימד הפנימי של התורה, למודעות חברתית, חיבור בין אנשים, הפגנת דאגה לרווחת הזולת ואהבת אדם אחר. בנוסף, לימוד סודות התורה תורם לחבירות גבוהה יותר ולחיזוק הערכים האישיים והעולמיים החשובים, כמו: שלום, חופש, הרמוניה, סובלנות, רוחניות והתפתחות אישית. בקרב העם היהודי אנו רואים כי לימוד הקבלה והממד הפנימי של התורה מאחד את כל השכבות: שומרי הדת עם אנשים רחוקים למדי מהמסורת היהודית, יהדות התפוצות עם ישראלים, נוער עם מבוגרים, אינטלקטואלים מודרניים עם השמרנים והמסורתיים יותר. כולם מוצאים שפה משותפת ואדמה פורייה לפעילויות משותפות סביב המסורת הרוחנית-קבלנית, השומרת ומקדמת זהות יהודית. בהקשר זה אנו רואים כיצד המסורת היהודית מקרינה ערכים אוניברסליים, מעריכה ומוערכת בכל העולם ואשר משפיעה לטובה על האנושות כולה. כל אדם ואדם, בכל מקום בעולם, החוקר את חכמת הקבלה ומתחבר למסרים והוראותיה, מעדן את אישיותו והופך להשפעה חיובית על סביבתו, משפחתו וחבריו. כל אדם שמצטרף לחוג תלמידי הקבלה הצפתית המקורית והולך בדרכיו, מוסיף אור אלוהי יותר לעולם. הוא או היא עוזרים לתקן את העולם (תיקון עולם) ולהפוך אותו לגן עדן ארצי, כמו שפעם היה קיים בראשית הבריאה. חכמים קבליים בכל דור ודור מבטיחים כי לימוד הקבלה והממד הפנימי של התורה, יקרב את כל האנושות לגילויים הנפלאים של 'האלף השביעי'. הפעילות במרכז הבינלאומי לצפת קבלה מקדמת את הערכים האוניברסליים והאנושיים החשובים הללו, תוך הדגשת הגורם המאחד של המורשת הרוחנית המשותפת והמיוחדת שלנו.