הוראת הקבלה - מדוע?

 

 הקבלה מדגישה את חשיבות החסד והנתינה האמיתית ללא תנאי, וללא כל ציפייה לתגמול. בהקשר זה מודגשים ההקבלות והסימטריה בין הבורא לאדם ("קבלה" מהמילה העברית "חבלה" שפירושה מקביל), כפי שאמר הקב"ה בראשית הבריאה: "בואו נעשה את האדם לדמותנו. " האדם הוא כמו בוראו: כשם שאלוהים ברא את האדם ואת כל השאר, ומשפיע על כל בריאתו בטוב לב חסרת מעצורים וחסרי תנאי ("העולם בנוי באמצעות חסד" - תהילים 89) הן לעולמות הרוחניים והן לעולם הגשמי, ובאהבה אלטרואיסטית, כך גם האדם מסוגל להפנים ולפעול תכונה זו של חסד ונתינה. מובטח לאדם שאם יתנהג כך כלפי חבירו הוא יזכה ל"שפע מלמעלה ". עם זאת, על האדם עדיין לתת מעצמו ולהשפיע ללא כל הבטחה או ציפייה לתועלת. לכן, מי שחוקר את החוכמה הנפלאה שנמצאת בספרות הקבלית והמימד הפנימי של התורה, היה עושה טוב בכך שהוא מפיץ את החוכמה והתובנה הנרכשת הזו לאחרים שעדיין לא הייתה להם הזכות לעשות זאת. אדם החולק אחרים עם חוכמה נפלאה זו, יזכה לחכמה ותובנה גדולה עוד יותר, וישיג גבהים גדולים אף יותר בהבנת עצמו את עולם הקבלה. זה נכון גם לתחום החומרי וגם לרוחני ואף מעבר לכך: אדם שמשפיע ונותן ברמה הרוחנית יובטח לו הצלחה רבה גם ברמה החומרית.

please contact us with any questions or bookings

Every journey starts with a step, let's get started.

Phone Outside Israel: +972-4-682-1771 

Phone Within Israel: 04-682-1771

Email: office@tzfat-kabbalah.org  

For personal kabbalah learning with one of our knowledgeable

and experienced teachers, for every level:

Email: info@tzfat-kabbalah.org

©2020 by Tzfat Kabbalah Center.       Web Design: Sara Rivka Dahan www.creativejewishmom.com