sephirot diagram white with black outlin

על הקבלה

 

 

 הקבלה היא המסורת המיסטית היהודית. החוכמה הקבלית, שהיא החוכמה העתיקה והמשפיעה ביותר בתולדות האנושות, ניתנה לעם ישראל יחד עם כל שאר חלקי התורה בהר. סיני, בשנת 2448 מבריאת העולם (1321 B.C.E.). כפי שמשתמע משמה העברי, "קבלה" פירושה "קבלה", ובמשך אלפי שנים, החכמה והסודות של הקבלה נמסרו בעל פה מדור לדור, ובכל זאת נותרה בלתי ידועה כמעט ואינה ניתנת לגישה לכלל האוכלוסייה. למעט קבוצה קטנה ועילית של מיסטיקה וחכמים יהודיים שקיבלו את חוכמת הקבלה, מעטים אפילו ידעו על קיומה. בזכות ההתפתחויות בתחום הקבלה שצצות כבר מאות שנים והובילו על ידי גדולי המקובלים, כעת אנו יכולים ליהנות מסודות וחוכמת הקבלה בפרופורציות חסרות תקדים. הקבלה חוקרת ומסבירה את קודי היקום וגם את נפשו של האדם. זה מתאר בקפדנות את האירועים שמתגלים בעולמות רוחניים ותחומים שמימיים, עולם גלגל המזלות ושל המלאכים, וכיצד תהליכים כאלה משפיעים עלינו ומשפיעים עליהם. כזו היא הדרך והשיטה של ​​הקבלה: כל תחום עימו הוא עוסק במימד רוחני מרתק, כשהוא מנווט לעבר ההפשטה והקסם המסתורי של העולם העליון. לימוד הקבלה מפתח רמה גבוהה של מודעות עצמית. אדם שלומד קבלה ילמד להכיר בכוחות נשמתו ואת התכונות האינטלקטואליות והרגשיות הקיימות בתוכה. לאחר מכן היא מנתבת תכונות אלה לעבר תהליך של צמיחה אישית משמעותית והתפתחות הרמונית. כתוצאה מכך, הישגים חומריים ורוחניים משתפרים מאוד. הקבלה מלמדת כיצד להוסיף משמעות רוחנית וקוסמית לכל היבט בחיי היומיום, והופכת כל שגרת יום לחוויה מעוררת השראה.

 

 

 

 

 לימוד הקבלה

 

 המסורת הקבלית מלמדת אותנו שאדם, האדם הראשון, היה גם האדם הראשון שלמד קבלה, כמו גם חיבר את הספר "רזיאל המלאך". הספר הוא קומפנדיום של הסודות הקבליסטים שלמד אדם לאחר שהגורש מגן עדן. המסורת מלמדת שבכל דור ודור היו אנשים מיוחדים שלמדו קבלה וסודותיה, כולל חנוך, נח, אברהם וצדיקים אחרים.

עם זאת, אם כי איתנו משחר הבריאה, אסור היה לחשוף את עצם קיומה של הקבלה בפני ההמונים. אפילו 'הזוהר' שנכתב במאה השנייה, C.E., היה מוסתר, שנותר לא ידוע לחלוטין עד שהתגלה מחדש על ידי המקובל הספרדי, הרב משה דה ליאון בסוף המאה ה -13. בגלל המגבלות על חקר הקבלה, רק אנשים נבחרים מאוד הורשו להתעמק בתעלומותיה. זה הוגדר כגבר נשוי מעל גיל 40 שכבר שולט בכל תחומי התורה שבעל פה, והיה מסוגל להבין אינטלקטואלי של מושגים רוחניים מופשטים, היה 'נשמה גבוהה' ועוד. אם ניתן היה למצוא אדם כזה, הותר לו לבקש ממורה לקבלה לקחת אותו לעולם החוכמה והסודות המיסטיים, וגם אז לא הובטחה קבלה. למה? האיסור על לימוד והפצת הקבלה בעבר התבסס על הפחד האמיתי של חכמינו שמושגים קבליים נעלים ורוחניים מאוד יובנו בצורה לא נכונה ויובנו בצורה לא נכונה, מה שיוביל לתוצאות חמורות, כמו אנתרופומורפיזם של אלוקים, עיוות רעיונות ואפילו משברי אמונה. .