©2019 by Tzfat Kabbalah Center. Proudly created with Wix.com

מורים ומדריכים

מורים ומדריכים בצפת ובקהילות הסובבות אותם הם מורים ומדריכים רבים המתמחים בנושאי קבלה. חלקם מלמדים באופן קבוע במרכז הבינלאומי לקבלה בצפת, ואילו אחרים מעבירים שיעורים ביתיים, עובדים במספר מרכזים רוחניים וגם 'בתיאום מראש', ללימוד "אחד על אחד". ברשימה בעמוד זה תוכלו להכיר את המורים והמדריכים השונים העוסקים בהוראת קבלה ומיסטיקה יהודית בצפת. במרכז הבינלאומי לקבלה בצפת, נשמח למצוא לך מורה או מדריך מתאים ללימוד אישי או קבוצתי בנושאים שאתה מוצא הכי מעניין.