תורת האר"י » אור ושפע
Search:


חדשות

נושאים בקבלה

להורדת מדור זה בקובץ PDF לחץ על האיקון: PDFהקבלה בעולם המודרני 
 

  

חנוכה בתורת הקבלה

בספרות הקבלה והרוחניות היהודית נמצאות תובנות והארות מיוחדות הקשורות עם חנוכה ’חג האור’. הקבלה משתמשת רבות במונח ’אור’ לתאר את מכלול ההשפעות הא-להיות לעולמנו. הסיבה העיקרית לכך הינה שהמושג ’הארה’ מדגיש שאינה נדרשת התעסקות מיוחדת ממקור האור וההארה, בכדי להאיר.

המלאכים בתנ"ך ובתורת הקבלה

בתורת הקבלה אנו מוצאים איזכורים רבים למלאכים שלהם שמות שונים ותפקידים שונים. מהם מלאכים? מה תפקידם, וכיצד הם פועלים?

רזא דמהימנותא  - רזי האמונה

כידוע ומפורסם, עיסוק עיקרי ומרכזי בלימוד חכמת הקבלה אצל לומדים מתחילים, כמו גם אצל הלומדים הוותיקים, הוא בהבנת עניינן, מהותן ופעולתן של הספירות הקדושות. החל במדרגה הגבוהה של הספירות המכונה ’עשר הספירות הגנוזות’ – הגנוזות במאצילן ברוך הוא, עבור דרך הספירות של עולם האצילות, וכלה בעשר מדרגות הנפש – עשר הספירות כפי שמתבטאות בכוחות הנפש של האדם.

מדוע נברא העולם?

בספרות הקבלה אנו מוצאים מספר תשובות לשאלה המרתקת, מדוע נברא העולם?

הספירות

עשר הספירות הינן התבנית הרוחנית לפיה נוצרה כל הבריאה. כל אחת מעשר הספירות מבטאת אופן מיוחד של שפע רוחני וא-להי , השופע בבריאה ומשתלשל דרך העולמות הרוחניים עד לעולם הגשמי. עשר הספירות הינן השורש והמקור

המספרים בתורת הקבלה

כפי שמלמד ספר יצירה, הספירות הן הביטוי לתפישה האנושית שלנו, את דרכי ההתגלמות השונות של הא-להות בעולם. ספר יצירה מדייק במניין הספירות ואומר שהן עשר (עשר ולא אחת עשרה, עשר ולא תשע). ובכן, מה מיוחד במספר "עשר"?

אור ושפע

המקובלים וחכמי הסוד השתמשו במינוחים שונים לתאר את ההשפעה מן העולמות העליונים ובהם ’אור’ ו’שפע’.

הצופן התנ”כי והקבלי

הבנת הצופן הטקסטואלי של המקורות הקדמונים שופכת אור מיוחד ומרתק על הבנת המציאות.

סוד השבת

בכתבה שלפנינו נמצא ביאור מרתק ממקובל גדול בן זמננו, רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, על מאמר בספר הזוהר המבאר את סוד האנרגיה של שבת ע"פ הספירות.

חסד וגדולה בתורת הקבלה

בנוגע למידת החסד הא-להי, וספירת החסד שבעולם ’האצילות’, הגבוה מבין ארבעת העולמות הרוחניים בתורת הקבלה, יש חילוק בין המקובלים הראשונים והמקובלים האחרונים. המקובלים הראשונים שלפני תקופת האר"י הקדוש, קוראים למידת החסד בשם ’גדולה’, ולדעת המקובלים האחרונים שאחרי תקופת האר"י, נקראת המידה בשם ’חסד’.

ארבעת היסודות

תורת הקבלה מלמדת שכל המציאות מורכבת משילוב של ארבע יסודות: אש, רוח, מים ועפר.
בכל נברא גשמי או רוחני, קיים שילוב ייחודי של היסודות. לכל אחד מארבעת היסודות המופיעים בעולם החומר, יש תכונות אלמנטריות המקנות לו את התואר ’יסוד’

קבלה עיונית וקבלה מעשית

רבים הם פניה ואופני גילוייה של תורת הקבלה. ברם, נהוג להבחין בין שני אופנים של עיסוק בתורת הקבלה המכונים ’קבלה עיונית’ ו’קבלה מעשית’. בעוד שלעיסוק בקבלה המעשית נודעה התנגדות בתקופות מסויימות ובחוגים מסויימים, והיא נשארה לרוב נחלתם של יחידי סגולה, הרי שהעיסוק בקבלה העיונית, מאז נתגלתה, הולך ומתגבר ללא הרף.

פירוש קבלי מרתק לפורים

השנה (ה’תשע"א) הינה שנה מעוברת בה שמחים עם 60 יום של שני חודשי אדר – ’מרבים בשמחה’, ואין יותר מתאים מלשמח את הנשמה ואת הלב, בעניינים מופלאים מתורת הקבלה. הפעם, נביא מתורתו של אחד מהמקובלים הגדולים של המאה ה-20, הרב המקובל ר’ לוי יצחק שניאורסון הקשורים עם חג הפורים. הדברים לקוחים מתוך ספר חדש מתורתו של הרב המקובל ר’ לוי יצחק שניאורסון, העתיד לצאת לאור בקרוב.

ייחודים

ייחודים
תורת הקבלה מלמדת שקיומה של הבריאה תלוי בחיבור (’ייחוד’) כוחות רוחניים, ה’מולידים’ בכל רגע מחדש את ההוויה כולה. ככל שהמודעות לייחוד גבוהה יותר, כך גוברת הכרת הנברא במקורו הא-להי והתבטלותו אליו. בכללות קיימים שני סוגי ייחודים: ’יחודא עילאה’ (ייחוד עליון) ו’יחודא תתאה’ (ייחוד תחתון).


השימוש בקבלה להגדת עתידות

מקובל אמיתי הנו אדם קדוש, אשר בביקושו אחר קרבת ה’ הוא התפתח ברוחניות והוענקו לו מלמעלה חושים רוחניים מחודדים. אל אדם כזה, מותר כמובן לגשת ולהתיעץ בכל שאלה משאלות החיים

סוד אותיות הא"ב העברי

לימוד תורת הקבלה לעומק מחייב הבנה באותיות האלף-בית העברי. כדי להבין את עומק תכני תורת הקבלה, צריך אדם להיות מסוגל לקרוא ולהבין את המקרא ואת דברי המקובלים כלשונם. יש בלשון הקדש, השפה העברית העתיקה והמקורית, היבטים לשוניים המגלים את כוחה הרוחני והיצירתי של השפה, להם יוקדש פרק זה.המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית ת.ד 6286 העיר העתיקה , צפת, ישראל טל. 04-6821771