תורת האר"י » האותיות ע"פ הקבלה
Search:


חדשות

האותיות ע"פ הקבלה

סוד אותיות הא"ב העברי

לימוד תורת הקבלה לעומק מחייב הבנה באותיות האלף-בית העברי. כדי להבין את עומק תכני תורת הקבלה, צריך אדם להיות מסוגל לקרוא ולהבין את המקרא ואת דברי המקובלים כלשונם. יש בלשון הקדש, השפה העברית העתיקה והמקורית, היבטים לשוניים המגלים את כוחה הרוחני והיצירתי של השפה, להם יוקדש פרק זה.

האות  א’


האות ב’


האות  ג’


האות  ד’


האות ה’


האות ו’


האות י’


האות ל’


האות מ’


האות ס’


האות פ’


האות ר’


האות ש’


האות ת’
המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית ת.ד 6286 העיר העתיקה , צפת, ישראל טל. 04-6821771