טיולים ואתרים » הגליל המזרחי » מערת האידרא

מערת האידרא

מערת האידרא נמצאת בדרך מצפת למירון, מרחק של כ- 10 דקות נסיעה מערבה מצפת. את מערת האידרא גילה האר"י הקדוש.
במערה זו, למדו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו את סודות הקבלה שקובצו בספר הזוהר בעיקר בחלקים המכונים 'אידרא רבה' (האידרא הגדולה) ו'אידרא זוטא' (האידרא הקטנה). כאן זכו להשראות הגבוהות והגילויים הנעלים ביותר של חכמת הקבלה מן העולמות העליונים תוך שהם מקיימים את טיקסי הלימוד וההעמקה בתורת הסוד המכונים 'טיקסי האידרא'.
ב'שער הגילגולים' מכתבי האר"י הקדוש מסופר:' לפעמים הלך לו האר'י והחברים לכפר מירון, למקום שנתקבצו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו וגילה להם שם "אדרא רבא", והיה האר'י אומר: "כאן ישב רבי אלעזר, כאן ישב רבי אבא", וכן כולם. והושיב כל אחד ואחד מתלמידיו במקומו הראוי לו לפי נשמתו. שהיה האר'י אומר, שכל אחד מהם יש לו ניצוץ נשמה מחבר אחד של חברי רבי שמעון.'
כמו כן גילה האר"י לתלמידיו סודות עמוקים מאוד במקום זה ואמר להם: "אילו נתנה רשות לעיניכם לראות, הייתם רואים כנופיה גדולה של צדיקים ומלאכי השרת שבאו לשמוע האדרא והאש מלחכת סביבנו".
מערת האידרא הינה מקום מצויין להשראה רוחנית ולחווית לימוד הקבלה.
בעיקר מצויין מקום זה ללימוד בספר הזוהר בשעות הלילה.

 

 למידע נוסף על סיורים מדהימים בצפת www.KabbalahTour.com

אתר בת-בר מצוה בצפת

עכשיו גם באנגלית:

The Tzfat Bar Mitzvah Experience

www.bat-barmitzvah-tzfat.com

אתר הזוהר

לכניסה לאתר לחץ כאן

המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית ת.ד 6286 העיר העתיקה , צפת, ישראל טל. 04-6821771