לימוד הקבלה » קורס קבלה
Search:


חדשות

קורס קבלה

תמליל מתוך הרצאה של הרב איל ריס – מנכ"ל המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית
במסגרת 'קורס קבלה לקהילה הלומדת' – חורף ה'תש"ע (2010)
מבוא לקבלה - מפגש א'

הקבלה בספר ’המדע’ של הרמב"ם

הקבלה בספר ’המדע’ של הרמב"ם –
’מעשה מרכבה’ ו’מעשה בראשית’

תורה שבכתב ותורה שבעל פה

הקבלה בפרד"ס התורה –
תורה שבכתב ותורה שבעל פה.פשט, רמז, דרוש, סוד (קבלה)

פרד"ס התורה – פשט, רמז, דרוש, סוד (קבלה)

שלשה פירושים למילה ’קבלה’

תורת הסוד –  שלשה פירושים למילה ’קבלה’ 

קורס קבלה  - כותרים וראשי פרקים

כותרים וראשי פרקים. (מפגשים 1-7)המרכז הבינלאומי לקבלה הצפתית ת.ד 6286 העיר העתיקה , צפת, ישראל טל. 04-6821771